Om SM

Inledning

SM är en inofficiell tävling. SM i Nose Work arrangeras av SNWK varje år med start 2020. Det är SNWK´s styrelse som beslutar var och när SM ska hållas.

SM i Nose Work 2021

  • Allmän information

Svenskt Mästerskap (SM) i Nose Work är en inofficiell tävling som anordnas för ekipage som tävlar i den högsta officiella klassen som har minst tio ekipage – idag är det klass 3, senare kan det bli högre klass.

  • Tävlingen

SM hålls i september varje år och ekipagen tävlar i samtliga moment (TSM). Tävlingen inleds med ett kval på lördagen, och en final med de 15 bästa ekipagen på söndagen. Lördagens resultat tas med till finalen. Det ekipage som vinner tävlingen blir årets svenska mästare i Nose Work. SNWKs officiella regelverk gäller för tävlingen om inte annat anges.

  • Kvalificeringsperiod

Kvalificeringsperioden pågår mellan 1 juli – 30 juni påföljande år.

  • Kvalificering

De 32 ekipage som under kvalificeringsperioden uppnår högst poäng är kvalificerade att delta i SM. Ekipage får tillgodoräkna sig poäng från max. fem (5) tävlingar i TSM klass 3 under kvalificerings-perioden, tävling som kan tillgodoräknas ska ha plats för minst 7 tävlande ekipage. Samma domare får inte dömt samma moment i mer än två tävlingar. Från dessa tävlingar adderas sökpoäng ihop med bonuspoäng för placering samt deltagare ihop till en totalsumma enligt nedan. De ekipage som erhållit tre diplom i TSM klass 3 är direktkvalificerade till SM

Ekipage som önskar delta i SM ansvarar för att rapportera in kvalificerade resultat enligt SNWKs tävlingskommittés anvisningar.

För poängberäkningen ansvarar SNWKs tävlingskommitté och resultatet ska fastställas och publiceras på SNWK hemsida senast den 15 juli varje år.

Sökpoäng: Sökpoäng för funna gömmor, tomsök samt färdigmeddelande.

Placeringspoäng: Placering i totalen. Placering 1 i totalen: +15 poäng. Placering 2 i totalen: +10 poäng. Placering 3 i totalen: + 5 poäng.

Deltagarpoäng: Antal deltagare. För varje startande på aktuell tävling ges +1 poäng.

Poäng, exempel

På tävling 1 startar 15 hundar. Ekipaget erhåller 90 poäng totalt och kommer tvåa i totalen.

På tävling 2 startar 20 hundar. Ekipaget erhåller 65 poäng och placerar sig inte i totalen.

På tävling 3 startar 8 hundar. Ekipaget erhåller 80 poäng och vinner tävlingen.

På tävling 4 startar 10 hundar. Ekipaget erhåller 65 poäng och kommer trea i totalen.

På tävling 5 startar 18 hundar. Ekipaget erhåller 70 poäng och placerar sig inte i totalen.

Tävling # Deltagarpoäng Sök poäng Placering poäng Summa tävling
1 15 90 10 115
2 20 65 0 85
3 8 80 15 103
4 10 65 5 80
5 18 70 0 88
Totalsumma SM- kvalificering 471
  • Arrangör av SM

År 2021 och 2022 ska SNWKs tävlingskommitté ansvara för arrangerandet av SM. För åren därefter ska SNWKs styrelse utse en arrangör utifrån ansökningar som inkommit till och beretts av tävlingskommittén.

Ansökan om att få arrangera SM ska lämnas till SNWKs tävlingskommitté senast den 15 maj året innan det SM som ansökan avser.

SNWKs styrelse ska senast den 8 augusti samma år som ansökan lämnades in underrätta den som får arrangemanget.

  • Domare

SM ska dömas av fyra domare som är auktoriserade att döma den högsta officiella klassen. En domare bör inte döma SM två år i rad.

SNWKs styrelse ska senast den 15 juli utse årets domare efter förslag från SNWKs tävlingskommitté.

  • Anmälan

Anmälan till SM med samtidig inbetalning av anmälningsavgiften ska göras senast den 8 augusti. Anmälningsavgiften fastställs av SNWKs styrelse efter förslag från tävlingskommittén.